การผลิต
แผนผังโรงงาน
แผนภูมิกระบวนการไหล
Thai Fukoku Casting Line
Under Construction
รายการเครื่องจักรหลัก
INDUCTION FURNACE
CAP. 1TON, 3 FURNACES
(BRAND : INDUCTOTHERM)
MOLDING
(BRAND : TOKYU , AMF II)
DRUM SEPARATOR
(BRAND : HIDEA)
SAND COOLER
(BRAND : NK MACHINERY)
CORE MACHINE
(BRAND : KAOKUEN)
SAND MIXER
(BRAND : HIDEA)
SHOT BLAST 3 MACHINES
(BRAND : GROWELL,TOCHU)

THAIFUKOKU PANAPLUS FOUNDRY CO,.LTD 333 MOO 5 BANGNA TRAD RD, KM.31 BANGBO SAMUTPAKARN 10560 THAILAND
Tel : [662] 337-6667-8,
[662] 337-6262
Tel : (66) 64-542 6665,
(66) 89-504 4477
Fax. [662] 337-6226
http://www.tfpf.com
Email : admin@tfpf.co.th