ข่าวและบล็อก
เรามีการจัดกิจกรรมหลายอย่างภายในองค์กรอาทิ เช่น งานปีใหม่ กีฬาสี กิจกรรม CSR กิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ISO 9001:2015
CORETOOLS
ซ้อมดับเพลิง
ไฟฟ้า
ปฐมพยาบาล
ทักษะหัวหน้างาน
5 ส. เพื่มผลผลิต
QCC
KARAKURI KAIZEN
กาญจนบุรี
จันทบุรี
นครนายก
งานกีฬาสี
กินเลี้ยงปีใหม่
สงกรานต์
ทำบุญบริษัท
ทำบุญงานกฐิน
พิธีวางศิลาฤกษ์โรงงาน 2
THAIFUKOKU PANAPLUS FOUNDRY CO,.LTD 333 MOO 5 BANGNA TRAD RD, KM.31 BANGBO SAMUTPAKARN 10560 THAILAND
Tel : [662] 337-6667-8,
[662] 337-6262
Tel : (66) 64-542 6665,
(66) 89-504 4477
Fax. [662] 337-6226
http://www.tfpf.com
Email : admin@tfpf.co.th