ข่าวสารและบล๊อก

ข่าวสารและบล๊อก

เรามีการจัดกิจกรรมหลายอย่างภายในองค์กรอาทิ เช่น งานปีใหม่ กีฬาสี กิจกรรม CSR กิจกรรมอบรมเพิ่มความรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

กิจกรรมอบรมภายในบริษัท

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

กิจกรรมอื่น ๆ ในองค์กร